RTC info

RTC Zuid Oost

Het RTC biedt de talentvolle judoka vanaf de leeftijd van 12 jaar (vanaf de leeftijdscategorie -15 jaar) een aanvullend trainingsprogramma van de JBN aan. De talentvolle judoka krijgt een trainingsprogramma aangeboden die op zijn/haar ontwikkelingsbehoefte aansluit. Hierbij heeft men de keuze om een fulltime programma te volgen maar het is ook mogelijk om een parttime programma te volgen, alleen in de avonduren. Bij het fulltime programma, vanaf de leeftijd van 18 jaar, bevinden alle faciliteiten zich op fietsafstand van elkaar, waardoor de judoka’s hun dag kunnen beginnen met sport, vervolgens met studie en afsluiten met sport. 
 

Met haar aangesloten clubs en leden, is het RTC Zuid Oost één van de vier huidige RTC’s in Nederland en de grootste in aantal deelnemende talentvolle judoka’s.

Het RTC is een belangrijk onderdeel in de landelijke opleidingsstructuur. Het beoogd resultaat van een goede landelijke opleidingsstructuur is een consistent en hoogwaardig opleidingstraject tot topjudoka. Per leeftijdsfase wordt onderscheid gemaakt in het trainingsaanbod.
 

‘Het talent is van de judoka’. Dat is de basis van de landelijke opleidingsstructuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste begeleiding en faciliteiten voor die specifieke doelgroep, alles in het teken van de ontwikkeling van het talent.

Missie

Het Regionaal Trainings Centrum Zuid Oost (RTC Zuid Oost) heeft passie voor judo en gelooft in de verbindende kracht van deze discipline, die mens en samenleving versterken (Jita Kyōei). 

Door samen de krachten te bundelen binnen de regio’s, clubs, RTC en JBN wordt gezorgd voor een doorstroom van talent van clubs naar NTC. RTC Zuid Oost heeft als ambitie de ‘stepping stone’ te zijn voor de gemotiveerde en talentvolle judoka op weg naar de top (topsport Judo).

Visie

Als RTC in Zuid Oost Nederland inspireren we een groeiend aantal leden en vrijwilligers. We verbinden ze met elkaar, de club en het NTC, maar ook met de samenleving. We bieden meerwaarde en spelen in op de behoefte van onze achterban. Als RTC-organisatie staan we voor kwaliteit. We ondersteunen onze topjudoka’s om het maximale uit zichzelf te halen, zodat het wedstrijd- en trainingsprogramma met plezier en succesvol wordt beleefd en geëffectueerd.
Ons streven is het stimuleren en het ontwikkelen van judotalent binnen de clubs door middel van een integrale aanpak. We bieden de beste judoka’s van ons regio een (inter)nationaal winnend doeltreffend programma. Het doel van het RTC Zuid Oost programma en trainingen is om het aanwezige talent maximaal tot ontplooiing te brengen. Het RTC kent hierin een coördinerende en ondersteunende rol in het opleiden en ontwikkelen van de talentvolle judoka.

Welke sublocaties vallen onder het RTC Zuid-Oost?

De hoofdlocatie van het RTC Zuid Oost is in Eindhoven, met sublocaties op de volgende plaatsen: 
  • Berlicum
  • Echt
  • Goirle
  • Nijmegen

Beschikbaarheid/ Contact

Het RTC bestuur is te bereiken via rtc.zo@jbn.nl

Inventarisatieformulier vrijwilligers


Naam vrijwilliger
 RTC Zuid-Oost| www.RTCzuidoost.nl| Eindhoven
 
Terug naar boven